• Zákon 201/2017 Sb., kterým se mění Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost 1. 9. 2017.
  • Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění Zákon č. 96/2004 Sb. – o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – nabývá účinnost 22.4.2011
  • Zákon č. 75/2011 Sb., kterým se mění Zákon č.378/2007 Sb. – o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů – nabývá účinnost 25.3.2011.
  • Vyhláška č. 55/2011 Sb. – o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – nabývá účinnost 14.3.2011.
  • Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. – o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí – nabývá účinnost 18.2.2010.
  • Vyhláška MZČR č. 4/2010 Sb. ze dne 17. prosince 2009, kterou se mění Vyhláška MZČR č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění Vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb. – novela platná od 1.2.2010.
  • Zákon č.18/2004 Sb. – o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) – některá ustanovení nabyla účinnosti již 23. ledna 2004.
  • Vyhláška MZČR č.86/2008 Sb. – ze dne 26. února 2008 o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv.
  • Vyhláška MZČR č.393/2004 Sb. – o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
  • Vyhláška MZČR č.84/2008 Sb. – o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.

Novela Zákona 96/2004 Sb.(ve znění pozdějších předpisů)