Projekt Erasmus+ „Učíme se v Evropě“ navazuje na úspěšné projekty mobilit LLP (LifelongLearningProgramme), které umožnily získat několika našim studentům zkušenosti z provozu lékáren v zahraničí již během studia.

V loňském roce praxi v délce 4 týdnů v nemocniční lékárně HELIOS Klinikum v německém Schwelmuve spolkové zemi Nordrhein-Westfalenabsolvovaly 2 studentky oboru DFA z „Alšáku“.

Během čtyřtýdenní praxe studentky prošly všechna oddělení lékárny – seznámily se s provozem jednotlivých pracovišť lékárny, postupně pak měly možnost na většině z nich pracovat. V přípravně IPLP připravovaly nejrůznější roztoky, masti, čípky a plnily tvrdé tobolky. Příprava probíhá především do zásoby, protože lékárny zásobují dalších 5 velkých nemocnic. Oddělení přípravy IPLP v této lékárně zahrnuje laboratoř klasické přípravy, sterilní laboratoř, cytostatickou a analytickou laboratoř. Ve sterilní laboratoři měly studentky možnost sledovat přípravu a rozplňování očních kapek a výrobu parenterální výživy pro předčasně narozené děti. Vyzkoušely si rovněž administrativní práce, práce s lékárenským programem, s programem Amor 3 pro vyřizování objednávek oddělení zásobovaných nemocnic apod. Zároveň studentky kontrolovaly uložení léků na odděleních.

A jaké jsou jejich postřehy a zkušenosti?

Katka:

„…velký zájem nám vše ukázat, něco nás naučit, ani chvíli jsme nebyly bez pozornosti místních pracovníků, i přesto, že nás s Aničkou rozdělily, abychom musely komunikovat pouze na vlastní pěst, dokázali se věnovat nám oběma, zkrátka mít studenty v lékárně je důležitá událost, protože tímto chystají budoucí asistenty nebo lékárníky na povolání. Stejné zacházení jsme viděly i u studenta z Německa, tudíž to nebylo pouze tím, že jsme návštěva z ciziny.
…v Německu má stále tento obor úctu, možná je to i tím, že lékárny jsou o víkendu zavřené a funguje třeba pouze jedna a ještě za poplatek několika eur. Nemají barevný komerční podsvícený interiér.
…negativa neshledávám žádná, možná pouze prvotní šok v komunikaci v cizím jazyce. Já jsem nikdy na podobném pobytu nebyla, první týden bylo pro mne velmi náročné od rána do večera přemýšlet v cizím jazyce a poslouchat jej bez přestávky. Přípravné hodiny a školní výuka s paní doktorkou Balíkovou nám poskytly dostatek slovní zásoby, ale praxe je vždy jiná a těžší než teorie“.

Anička:

„…nemít strach ze změny, z něčeho nového, protože taková zkušenost se naskytne třeba pouze 1x za život
… navrhuji předání kontaktu budoucím studentům na již zúčastněné studenty, aby mohli spolu sdílet případné potřebné informace nebo praktické dotazy, na které nedokáže, i kdyby chtěl, profesor ve škole odpovědět“.

Cílem projektu je zprostředkovat studentům a žákům uvedených oborů po dobu dvou až čtyř týdnů praktickou zkušenost v zahraničí. Zdokonalením svých odborných, sociálních i komunikačních kompetencí dosáhnou stážisté větší mobility, adaptability a flexibility. Očekávaným přínosem projektu je zároveň zvýšení motivace účastníků k dalšímu vzdělávání, dále získání zpětné vazby pro předkladatele o kvalitě poskytovaného vzdělávání a možnost využít získané poznatky pro její zvyšování. Velkým přínosem této zahraniční stáže bylo pro studentky zdokonalení v jazykových dovednostech a poznání chodu zahraničních lékáren. Studenti získávají doklad o stáži Europass – Mobilita, což je dokument, potvrzující stáž v zahraničí a získané dovednosti a tím zvyšuje šance absolventů na trhu práce.

Na závěr ještě vyjádření PhDr. Evy Balíkové, vedoucí projektu na naší škole:

„Nově jsme navázali spolupráci se zdravotnickou školou ve slovinské Lublani, která se rovněž pojí s možností praxe v tamních lékárnách. V dalších fázích projektu se snažíme zajistit i nového partnera v anglicky mluvících zemích. Studentů – „němčinářů“ je totiž velmi málo, takže toto kvalitní pracoviště v Německu možná už nevyužijeme. V každém případě je dobré, že evropské peníze pomáhají našim studentům získat zahraniční zkušenosti.“

PharmDr. Marie Loučková, vedoucí oboru DFA

Nemocnice ve Schwelmu

Nemocnice ve Schwelmu

 

Schwelm02

Při práci…

 

Schwelm03

Při práci…

 

Schwelm04

Při práci…

 

Schwelm05

Rozloučení s vedoucím lékárníkem

 

Schwelm06

V kolektivu lékárny