Vážené kolegyně, vážení kolegové,

během XX. konference SFA ČAS, která se konala 14. 4. 2018 v IKEM, se uskutečnily volby do výkonného výboru a revizní komise Sekce farmaceutických asistentů ČAS. Členy výboru a revizní komise si můžete prohlédnout v ”kontaktech”. Některé z přednášek, které na konferenci zazněly, jsou zveřejněné na našem webu a Facebooku.

Děkujeme všem posluchačům za účast na konferenci i podněty vyjádřené v dotaznících! Velmi nás potěšily pochvaly, jsme rádi, že se letošní jubilejní konference opravdu – i díky vám – tak vydařila! Plný sál Kongresového centra IKEM potvrdil, že farmaceutičtí asistenti mají stále zájem se vzdělávat, bez ohledu na změny v legislativě celoživotního vzdělávání, svou účastí jste podpořili také existenci naší profesní organizace! Vámi zvlášť ocenění přednášející nám přislíbili účast na konferenci příští rok, překvapil je tak opravdový zájem publika! Těšíme se na viděnou za rok! Sledujte naše stránky, chystáme pro vás mj. novinky z oblasti IPLP!

S pozdravem, za výbor v novém složení Alena Šindelářová