Vážené kolegyně, vážení kolegové,

10. a 11. listopadu 2017 proběhla ve Starém Smokovci (Slovenská republika) 40. konference farmaceutických laborantů. Na tuto konferenci, kterou na téma „Imunita – důležitý faktor ve zdraví i v chorobě“ pod záštitou ministra zdravotnictví SR pořádala Slovenská společnost farmaceutických laborantů a techniků pro zdravotnické pomůcky, byli k aktivní účasti pozváni paní prezidentkou SSFL Alenou Slezáček Bohúňovou zástupci výboru SFA ČAS. V bloku aktuálních témat farmaceutického laboranta, byla zařazena přednáška předsedkyně SFA Aleny Šindelářové a místopředsedkyně Martiny Šopíkové, a týkala se situace oboru farmaceutický asistent vzniklé novelou Zákona 96. V diskuzích, které na téma legislativy a praxe našich oborů (FA a FL) probíhaly nejen v samotném bloku, ale po celou dobu konference s členkami výboru SLS SSFL i posluchačkami konference (zúčastnilo se jí téměř 250 farmaceutických laborantek z celého Slovenska), se opět potvrdilo, že ač naše republiky mají pro náš obor např. velmi rozdílný systém vzdělávání profesního i celoživotního, stále jsou zde zkušenosti, které nás spojují, a prostor pro vzájemnou inspiraci. Máme tak nyní námětů k přemýšlení.

Fotografie z konference jsou k dispozici níže (a v rubrice fotogalerie).

Úvodní stránka » 40. konference farmaceutických laborantů » 2017-11-10 - 2017-11-11 40. konference farmaceutických laborantů