Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže citace vyjádření předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k námitkám zaslaným k návrhu změny ve vzdělávání FA, o kterých jsme vás informovali. Pokud znovu dojde k obdobným návrhům, doufáme, že k diskuzi o nich budou tentokrát přizváni také zástupci oboru farmaceutický asistent. Za výbor SFA ČAS Alena Šindelářová

Daným problémem, spojeným s PN dr. Kaňkovského jsme se včera zabývali na schůzi Výboru pro zdravotnictví. Garanční výbor ani jeden jeho návrh nedoporučuje ke schválení plénem sněmovny. Samotný dr. Kaňkovský si uvědomuje problémy s jeho PN, proto navrhl stažení svých PN přímo při 3. čtení. Dále mohu jen říci, že ani jiné PN, směřující ke stejným důsledkům u farmaceutických asistentů, nebyly plénu Výborem doporučeny. S pozdravem prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.