Rok 2016

V Hradci Králové proběhl 20. kongres nemocničních lékárníků 11.-13. listopadu 2016, jehož součástí byl odpolední blok pořádaný Sekcí farmaceutických asistentů ČAS. Tématem kongresu byl diabetes mellitus, přednášky bloku FA byly věnovány především problematice diabetické nohy – prevenci a léčbě.

Fotografie… Celý příspěvek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v sobotu 21.05.2016 proběhla v IKEM Praha 18. celostátní konference SFA ČAS. Děkujeme za Vaši účast i slova pochvaly :-) ! Fotografie z konference budou vyvěšeny na webových stránkách během června.