Rok 2012

Vážení,

jménem výboru, bychom Vás chtěli seznámit s činností občanského sdružení ORBI PONTES, jehož cílem je podpora programů a projektů zaměřených na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné.

Celý příspěvek